Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • JpL9WLvFrwO8w9MXLlkk/+fiT8iR/0/gGRQ7FYuaLwEOoFxui2Ntev8sfyq6e5y60BjeWpNrlSyTqIxG6Soq1g==
  • TVpSsm0nFBSatp78JD0vezo2inWu1TBMeY8193uEyM7wauIxWZ86M7xOUITRChIc0N5slC9V7H5BxaFlt+uLsQ==
  • SuX+wtAJzx3KDkIboO6FEPWoFLXMCzS9k73FpUmZe7upF9p6uUQDLH5UvT7F3m9NLtLRlpLCkedL+bKSw4Z2Vg==
  • DP5AJezBhykf5JNoRuctl3OgRp0Jy5K7M+O+1FVlGhmQeMjigNGQmxOJeucE2esUPGWt9akV2t2PL2hr3TkpFA==
  • RH+DfKvrm4UtQDVqTLXeUZtXVz1D5AIMD5WzsmYz/vtU6WQ/K6065UwT2glJL9MgPnNPDm+mNZdPuKco3u83+w==
  • HkfCLzupC78shl0NhIDfh1+K3ElPs/x4pXat9mx8TyJVcpuIqQjhi02i3Vyky86/Z792xOD6PA5dufubSYAqTA==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12