Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • i9UDnQFH2Ug1YeVnoi7XZpzV0/T5IDnxOSz81IfsCyDjLdgS/PUZSnS2rbxdJHV+e4ilv1SifFZB0xpQh6H1LQ==
  • +QxHfLrZ1xwG9Xsl635H8QZ4T9s8pxGt4k6tThrjXbBRcs9QJ6GFOr63o8/3G9yeITeRmmIeuX1yNkvxT/vBLQ==
  • 4n1B0Lyb50APdaFYmQ7k4U3Hz5YfhFKrfgjRLirljEYEruWqF3gV3NCyMSkOGw8C9/zyjNCEUIc7HtOlJieRtQ==
  • aOiBLD5rS27dFr8DM65qRz+7lpjN+9OdEayExDTf/m4tGPuk/sXzMqkQOOWGMhdRnoJSoEf5ZdORYgLuYcUsPA==
  • 0ugC5biBw4txv3lpDMWwd75jQbKCsyVRGoe23HttYx/wbxHAhZecQ9L9byC2u3SG+kcD+F7Riumnvi3KkjxTiw==
  • X5/hjAVf6CDVzpWxiDk/jVfZEBp72+Qvjo9CnHke8AYGW4lQBZSoOuP6L4uxzhf4XScLFFk4oEPi5XMDO7vPEQ==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12