Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • +3PM++q44sZ0Kqa+LURwhs4AP9Vq1cm4KHz5etSD2DJluf+CFSSXmtNyMP+VUK8VxDyWtp6scglTe8rzx56JhQ==
  • iKPTduDHCeULtzurbnQMHXIn4iW5DvFL2nm5gFahkkZXUKggpDqS3jbLoKOnWWoromFtSx0yFf3/dHiHMx1Tmw==
  • lo4Gwz3JT8cW7vaYDqJk0V5R+Hs//qN/e/LGjhyw4AVJuY78rpcpYxRvfjXWLf2GsbhlWslnk2LqSDaQJDZILw==
  • hu9aMpEzi84kKLfDPSvUEUiT4rKTvsN+tSESlKyE2Yfg0B+nfkRigijdHOZWBR57NlY2KylffTJs2W//oyCltQ==
  • UmlQsRvItuhl6Jb879BNmr+B+eeYlA9NNq/CFv8ED9RdD2fwMvQCjjey6szYvgz5MGdo+cpUL4sFQ3j/z2ayqw==
  • afiZm96Wqi2pSbAnDiqZf2YoZwbIEhZHr99vwK4jCABGOfdl89MenJ4AWX05QGTQbXBNoSLE2QNEhdrPalsV1Q==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12