Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • Sh6FSyCiICJHbcwNA3pV+M1dU9KGze98QG281tclpTLpxbjDkbGIc2OjqEkawzp6QNdpTe5uZnExmDzV+vNryw==
  • BBDSbf4aSLMnC8ts8MGnUOiNLyof/+KzrnL8kTfz38r/Wq3JReiiPqdl9LQFk8FQre0rDtGPqLs9ZLKXjGsX0w==
  • 4rX+xOlUUXyFnW03ocR0ov8SL+mJz8TF5SIbkHkNn1KOxJBH86IFrOLsuiABODoeCilkYVhXlgmpBjwy2FZcAg==
  • CXqF/9A2YAx8cvNmGLkAT0OcDtv8KLZ51ETtbmQtXj6BNwZGRpfjsBygc+2jdlXlBRuNzIZZjh3zBeJdepnWKw==
  • 0TCYgV6EXGDijDg8OyhRQzv3dycTByKfQVYgJYdARIOFqtAJoNivrZnZkG3RwUjdUB9M1uh2MY3mTR81hfuykw==
  • UAmUBXDJze6Zr8uf+KNuKJOmDIrJQh0IY3QeIjkqDH0oCCguSJQtnmxQ3qCrp80wUOML56lJwMF0SY8LKFZM2g==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12