Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • 17rSYQ/Hbj5V2fZ+0skrUSQVogd5OxzE+wpMpCsUXak7px4NzAO1lHwtQsriyFzxgBpo0v37Fmx/nxl9u6953A==
  • 394qQz/X0N72b6geRTIvNIzHPnYBVd1hEQB8qwnUas/tDcagEaBne5uv2jFuz65SMTom5W3YgYOQSofVB21bPQ==
  • 4U6v3qc2EmUloc2t1sELJKg6Ka0Mj3r9w4NYwHe7TzUm/Yg/4t31THJIYoHqCxsWXGIJlfAGZcx6ob50lyqJxw==
  • ETqjppK7VrNChthDjJp+TO8cdATTaOWMkLNK8fUppZ4byzUO/u+E7YmX78ac88vELaJsGKkvJr5Q2u+sCXismg==
  • gKGUysjAhyJdMQQPGuI+RYED+3B0CwbVbvwoP3HYAOi83VHgJODV83vdt2emUAPl/h2KxmOVy3c8QEjHmLOyBQ==
  • LTxlKvUq9SqQnNzUaw7XyB5WvhM06CIpqXRcMgvCFTX2px09qN8zykFKP7b6ZTYke3AtueXv1IuF4zLv3TCimA==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12