Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • PwWZJBBty0GvkCPobILf3oidMzMULDj+I1Rdldy6q04Xyu9jwdHuJVdCeMsvw+qpgrAMgh7ih9b4jiEEMcVBLw==
  • Ofduh/DOTszsRzkSwwz1SMzUnSerLP7eTS7erRDtXOTpz4FVhlWjIo081btRU7Ge/idQVhJOIsO/+cGBIskmPA==
  • x35xkH7fgfcdGeG4WP2Gsmba8VdtS8Ws1PblU68agGtmTk8rDeZgPgLl8iwKrbjHMyJqIi0Tl9xs0sKmekHdMg==
  • uOLSWlK6ScNqz3rZ3cT+k5dhQR9blDhpXUrbDnxINJEhOzy922qUukS7YzFzCxcYeFk8ELOv8VYcfF1n+M6IXw==
  • qnSyN/M2xJkRcYi1MhxCxmve+xGmx9vtoqTtl00GxqfQd/TdH21M7JZEpVuKnyTzwo1319ARMYdCWPVU0FYwsQ==
  • 7hOlB6GYtGvS5N+g/dIetstiqT9X906rh+QI+EjIFRkG15MFcujbZHLEqZrZwLow4aGfr+q80dsiFKG/6rZKBA==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12