Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • 2nVK7Hrc77N4WWGM4IMuE+7MMEQTBv7+BMzfexcTLSDa8aXHlR/az/+n559i9Y3qC3pTJtYV0SDfJt+gfPI1jGnfD7FUmg+nh4KdUyd9LdUF94es8xVrxezrEDw7t7Zs
  • xMSE3SJ28TcpfH/cL4mDENNgFvrQd9PymSos+CrDIxlVPkEnDHZnlduzMyD9lgnvx5O30Ug0H6nTTJ5FhrsjxNGbpvdn6SwOuGoxS0IW95r3F3xQCA0wHhQEahGV6adP
  • rajumBuQcz+bY4XLZWxU9Wgrp5G3dIUi2WuIRNfBI0noOaThg9FttiXOqijibJ5ALmF7mW6Mltq91HamRxgU+E/BNajeTyJDTuGoRe3bPPdpTwSJCjoBj8HY1z54OLQi
  • 61JxbN0u3UZCswppRArr5dHfxhXXx3msRmJfgY5XBLKZk0i31PH9K9S7ZQP/GM8GUkDM5RXl7jCd5ij7TYrpzxAwBlXKgXeGC6gZ8IjXKhTU8aJdeRq9O0uqdXaBDEFs
  • wGzU3bnozE05A6hZ7VdW8T+rO5Q6idiK5m5JmS1LRhVVFFRQv49a7qlbrY1GfK5l/oZRNh9kU7uPwwmjthnh5Z3lfdVUfKnR+rYiZrdYwLQqQpuw9NGPOePZRGfafTiG
  • 2DyJUbSD29b4WkMRTKJwYN94PyiYwPdqvMzKkOq/UrpLh5fHPu7cpFRbALFyy+4TN4ByRiVRVSKU+zAg25nzqaKiuatPKrkusBMn+/tcitKGHXAquAfTzZ3dOCzXZrzb
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12