Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • jR/qomCX9CoOFCVw9SZEKzGQ0NxqdRYKc4KnCjG/QR5EnirWDKhdPjPqw2k3LI7PyDb6TEvRDj4MlnQXxOHxDpz9EsIMY1Gde3ya0pKKUCRkFnCjX0IfwGiYu5TRMP8V
  • pdhrDISxgeJ+UCW6bXSbaqrVWrgC9/KNw9qvFm2QeszyXifev6R/Sio2y2mSUwKtSiY6VcJSjo3jNbSC4cIgJSA8IdnLAFFDEXUXVo2zUo7yPfuxAolQ+EEg1sX2TAg0
  • +/kmqY20noFfVDnjAEvFswqxTNpnpIoU1vBbqDLjBIUw9QZSob7SucTTRGeD5Ck8fS0IjpdphOGA7zBMjKz9ThfoZTWSWDx6n3dXi0x6KrFPfd6+yHo3QookDX2nQSyU
  • HngmhrSTvgo1cKQZPLToxd79NGZSsCPef9yMyAr/ecyw2iNWWBghqHzNibR9r4HHLbHF1JWZmvwEPlJDT1K6nCl/cyJ/fcGzZVaU36oRDZMlpUU06fjOK7tPQvqY4cSI
  • bTAJYEr4mMVzaz/OYjIwtSHdAZZeMGxfFBh0lJ/6EkAnXGb8q2VyWqrNovZ8HjyqGficYu3b1GI4mqPk7i2S2nJfFUjt/L13S+OzWzZs5Ezox9d9Rj0MN+ZefpDAMuHM
  • dm4H6zk8Qtogr3vCaHOKBzy4CsH1WsrGMPeSL+jdx70gUGHRs6tfCTdEOsQCeBxmFPrPZlz0IF53TduqKT/8E9wBrlWy7w4P2OMWvL46s2HWtNi6Zt4r1THZugTcPa3L
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12