Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • Y7VUVFGd4CSLNgzzo/XGir2TtNxx8bULRFXOroeJjkOXj8/LQrCuKGSdyBOdszXZzf9pAWNHgFuCf8PgsJZpCKZ4+f4dtGFIcDaqk48ukVruPBPdMQACzZmr9o4BFsEt
  • 3QbJjtt7mIhYYt+aAgyUfJX/6kWihZwrSQeunMi82YPnUOtJwQgyMlGbz/QJ1JCBglTMj+/3q9SheoguJFzgBUAiPWf4NdihRQJWinomhQ3kBEDKciPznhdg17CFxrzN
  • VW2JRcfo2jk8xtgZmdpCbQOVDMJfO+J/zrsbAXd4XkQMfZDeEj4bUdfhkr6qM/GGIlEmoLKhPHgAhxv0hcDNB0Vv96HMdXqllG+Z/ZdPlPiLYwM6/FYm7tjl08QuO0H1
  • DM9buLNVj2+8DMzq/GoYUPueQ8j628Wesuj0kR6dgIej6wCPdqWuyxn2RfETpMgPMWHysvBBK/4O6Bfh/s38IKuD9io2WQxOFe1B3LSQ/+yG8TwD23bXc0bfLSB/iGyD
  • j3zURqhrSu/lWpjdyO8XTB0NaAdx9s4OMVCC8qT8CHya7uBKgRwDtZfqsNUqBOJAykcGAZqZaimmln3mmqKntUngDEvfwKJiIqmCjgIjXjUls1zx7sJHemprA2LCZGbn
  • KH4f3icKauGRZtAHq9l2PDvnWCopd8yIPDLxiwUEE308icXOckd++jkN27phmn8m6CUJl6+uVNB4QUCpJLbejOIqLJ53oG0ZF/WjHcjRwFxpBPSSe4HJW2D2NrAAibOq
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12