Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • t+sxfoxmZ3v6dmVfZdq02Y3111NMj1vSJIQ3qcBkoWzhGY8YYbOw2IWS1f/RPKJc5sbxMy9o6+QBH0Wu1BBCyLmCyuggDLElAg0cZ9vELmwXOoga1qSq54PNGuZ6GSAg
  • vup4fWvzq+2Vq76A3Ksh6XGoatF6oQSNi9JrFrNK63T4PclZTZhKhVRQ9OD5/6Uot/UTpKCV2IZ9DK0BBQxMonmIOyPq/3yO5v7jObsJph8dtyxPkl+LYiguaCvOcLrM
  • /fhELHPAFPWEh4P9HTpGCor7HNrpont+XjayLrFDzwPHDaQHW1V2ACXm9/d6e5DO0hThPHH1h+S1I2abgjamN3AAhJ9rs3kdvcKFC/JD3yrLnRK4aCXokp+Ms5zvlWWk
  • 3ODxWhpede4aGhKLwu4PMvs1ICoKUxeWntNUfnqA17UJGfl4DGTmg2yWL6ahLMDbVjfR37T8UNlh68ZYd7lhutMVJpYqw+q9rcmqHVOuI5lrwPLmda1bhU2Qg0EMjCgI
  • AaRfzADmO6b5QmlyUrJmNBrYWSI8UQt4fBaYQ34n+2kJGoCNkW5vB3OxQrMd5YZ+cmpEwSGP8z/oS8maHWaD8z26jNiGykBV2n9o2D+yuILCuG/fFpNw0Vh9RmHHmNgx
  • DShSRV4VRJNDxJED9rKh8YtQwJGUFELYDU0E9NdSaPznpEFLhnx+m76Aax+MzB09deCjJqQj029lUPhWy7ZUMb/9TKcYdKAUdcSNE2x1Ohb+iebcXeB7NbBiv7XwO/N+
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12