Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa – Budowa dwóch placów zabaw

 

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania: 347 000,00 zł.,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 220 796,00 zł.

ZOABCZ GALERIĘ

wstecz
  • JrzV8zdNEOiI23pc/zu2GFdS5PE8VJFhWGmcFe4vs2aPOJxJQ3bi58u3k8mNim2KtvJe8lOIAFP7iGsK6Sz405h2+YcNXl7yOh9BPATGWgS1p/sYx31FKGmT+nXIF/A8P5+jUjiu3Cz0JKpSXoQBNOXtLs23wcczcMTfgMrgkqg=
  • ad73cvCi+/yZFCQXt6ykyNjIR/nQIR5FGijsGNXmhyk28tdzKlH0d5SzK8e8eudIaTRDgGu72PHuE2XaLnQJVJuiuii6QkhNla2NcmYpW2NF30DjiutnqLASFDiiiK/G1MqcKGwX2faZjwBzVEZCbUSCgAAzamlLlYUrw6f3PcE=
  • pxUAu+WJInPH568wef4Tz3LHYORPxKi7KOPVQc0PYB762wop4iEGltoI4pe5St47qqTbge0datf5Y9VUt4iG5J3c8bwaFms+IyMFQQAmDwRvlmT7hG2HStEp0iZNFb9JoD359vnvfe5Antmn/nEUYKJzsRyCYNWHPQ16sc2BBfU=
  • bTWAn8fQ/QsZ2yANQJ1lfE7HnLm0AWQ35/3Hi9lHwAHy01ArsWiNxq63GGs4AZJ3oY66bq0mnWcz47TdKCUQvXVGmbUekcXVMx7aYgiceC4JeX6dBJaOGTI5I2OJNJWtXx4Y5Gwzi7gplQ/GEgr1MyaA9W/PJLIxKq4Fvpcfjds=
  • vIODDk207a4bg+l2lXFd9VwgxBsyKonerOWz0wIYF+EGsYB4V1bP8e6NtBZbSL65U52X83yrxl3y1sohsvSa1AmMEuuX8r4IVnRtAv01Dts+R35VBj8LIk/2AVIwiYXPneiyinxY20DWWQvwjMbYHynaHIG0DZplDnn3qytiSbk=
  • 62CN4txxvs5ScRkJgPknd5AWT9UYWxpjX0wR3qaQNzyCK8AIGxqisEQEWsa7S6Ylci4x7XJ9wO+huvoAmwjrOObxNVXYZl4Z9BpxM1M8Mpl9SFBg4dD743JUR282H09+VWbgMl94QY1NcUrCxakw0J+uVgF37ahszCvCSN3ympM=
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12