Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa – Budowa dwóch placów zabaw

 

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania: 347 000,00 zł.,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 220 796,00 zł.

ZOABCZ GALERIĘ

wstecz
  • tblw/+LUUoV5Gd6r+wGXlhOvZ/ujlg0aVq8hbOy8P+jW8O61p58ksO3VgVg1ctAuK1Thh+FbYNnolK/eilpxYXvIh3zZRC3OMlmemaZondV8ZpAdG+e3N/d3elsoALNHH6ZU9/WxXqjj1FKhQdYt8KnNOS32kbFuV8raYJDVLm0=
  • XrF8QjQoMDV1whpVdWR/NpTd1DcoU9uU5KO/KFNzEVCrC7dHVJ88JVAxe0Hh1O15AWqYR1LhFNzZ5qm6dNaj0S4yIiGkqKT4WF8fWfvJC9O9ha2+icy7pJKBmAgDewW+RMdK+VNFUzoJkol7yA3+8Qc1g26/t6/XTgLR+HwZak8=
  • pZCkq2pYjihTyzCFgtJxmYhsT4w4nsFmqszCdO2CwC0P/Lhac4FgXUIENJ6XK3UvtYl928gE4mIhvtkQ3ngflcfvi/sU7DAvTBUVyCF9Dx7NXVVlKOT/7vetUI2ne33phGkVQMuKiOpUz4WEm1HAqn86lqnwGDHFjNhyQGFnHxw=
  • M8VnYlc9HK0BKVg/Au8W65mlrzl8cPVWbbXNZQ9krgXQDPu616YGypgArvttHW7mqr80+pqvkXCe7TQCvg/KHIT2HfU5ryVCDdeY5I3DxSWcIKHjIUoASKKlv8nctHljgXSTHmq6HVsfHlilEi/GbhKtKhy+sBsPWcMtnE3OHTo=
  • KF7ipmSDnwJZyB0R8VfBH4EyPs/4xiokfxhnh7EVxbXk2RhfNvoYUYPxknxvOgqNn0J7jzThzxjKTSAjBpvysqxRRJBEvQdjgc1pLyhMoOWnSJg9LJHnlVe4LNnuKtcPL/D+RcB5Lo78pDocqWpJ+gPxvywCgYIzvuZRR4XEjrw=
  • DYq2+Jq9dvOIWYzsKyfVh2He+ny99UlUMuBhbGarD0gR7pKryrjisDQOec3Zp6yV9qO1vHP43TknHsvw44fgzhkBIdPhOQDTMC/gqCqtpAOobdwewBpxeEm/xRkim8ra30uQgmNPrjXplUQ7afMARYqwxt4XgEKvtaSY+CGnxtQ=
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12