Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa – Budowa dwóch placów zabaw

 

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania: 347 000,00 zł.,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 220 796,00 zł.

ZOABCZ GALERIĘ

wstecz
  • l3380WK5kAYArcrJUf7i+32ToxC4BuKulQTm8zL01Pms299No2ESIKiTgfgaSNVGnhsLOCaAJlik99Ig8SYnP9HlcyAUyhwlpGuzQUGZ6bIU6hdSsepjcyI/K8mWegoAnVOj+4jD3rzlecAIvMBtTLlakmsz8SCNc4NpD6wLXnM=
  • K4b57ibjUlWu/v0OKbNMzY6tH82QujPmNos85/qbDHFADqiWpjtXnLDkX1jY2pP1EpKsunpvxyUvXhU1e8Bp2siKLApzuVv87LQKawQu23u4KPHSSQ90OZ7f9GOti+02vc4uXizfOSE+5WIoSM9jVq8Nfoxgh5bI2G/0QBdJGlo=
  • FfABovzhCA7pjPX6CFkEZ1uxUMmD0LMbdVYf7ST4vaea85P2KTZTJcHA5zJyR7WLJpx2St+9B2L32AcTOARZYZCWD7UwZ5HgM/6NPApCe2PPJjubsrNzpGldQXFqILdaNKcX4M5+vVPQsUQt0iMojFkEdW9rhF+MU3IxRTENmG0=
  • jY/CYrE4vw5qRD/ChhbU+TnaKAzdpMZ7V1MAmeMMhV/6WO3/osIH5cWFiZVofaOsq8dCSndFqTsiXZW9QvVMxQEQVGGvFUm0SqKv4OauXmrUMSiX4bMW0Ti5mYBwIWldXEywyTBPT9Dlciw5M7ZMzUqbskZeIqUb18tx+tDL3+o=
  • vQeCCLNZpVLW08otlOn1P49An9Bm8bHASWoxLBdCN+eDLg6I7d4UB4HJ/SgtfvkXiPrSQNdHOWsK7XF+gA3TlZutNAXRlAAuaE4srHeWad844UOLfDfnHJ/VQ9jFI26gYFULbkede9upWWdkJUMj1mfm87pUUyeru2I1GUG7DN4=
  • GmMf895+0dX43mgNM/hKc5DAsYuRnvUmbmCuDByn5VpoPBRBxINUFzIlkBet9kWjlnYHsOTrdN29o7I6diJFjX1Bqxj0TYM5boX8sXabljfqkJxSQfDXBZn6NgeGpjPOssnbGJuQMPfeW69b51oTxArOnZNkRvJhIQX1usH0BRg=
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12