Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa – Budowa dwóch placów zabaw

 

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania: 347 000,00 zł.,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 220 796,00 zł.

ZOABCZ GALERIĘ

wstecz
  • HVnSYS3XbyX3a8GfHAcxRyjGdrGfjxas63KjFbHtEvAZLLOAc8V2ZfaD669DPOu/lRm1dcDCv/73zbwUZSR50bfplQlTZZbTxeqPX2KBhij8SdE+Ndaeo+RSsuvctjJ6h02uecGmENKw4m6Iq78gdmjiwHpbtZnCvHhWjDoK6Mk=
  • /Di0q1LBOPHBx7sC+rNJycKhy7XYM0qNyBivezKg44WxHX8dpigTgD1Baul4tvUPOlSb5qjxGr23xoptEABbNTgg4me9ZlVuWSYfF6qSTfWLhgOJn66BbCqU3zk0zY0Y77BbA6BafR5UsZC9Pzf+u2DoDD4ccyHg+bPz7FPtWtE=
  • U9UBThEu+WYKnmZ/BwLLczJ4X6QV6uLGRw21GEoAdTj2oDuzkOZrwAH6DGiW9F0t8i/FqC2c0TnwHf1QcH2PhvFnkq8lRi/bgbE+LtI/PFk5Db6ctaLiqRwDA3YejOK+kxtC1QUujtMajhXrCQHuP0GRxIRqUoj233drgUOG53w=
  • hGEmoUe3//nUNznVWP12RiDTr+cAZJPDhAYYG8VvchZ+1vwuzLj4m6DYk8cV3O2syBxuxdb3ZixQ/nrMl7X0egd2WUufxEuI6Wwbtc5NyJP3WG+0xUY3jvCyusqE7fOXe8shz72/81ZFJQE3bBDeAVz0mi+yv0nygIqIv9OzEi0=
  • wtfTvIzX9Oq+oyIq+U75kiJdURabqnEZ3mq+eusbbTl6RqrVWZv89jYWUUQCvSJYO7HAxBbvbtOs5WC4M3Ma+JiTsvAX6mqQbYrpzA58cFBTOfzJ9pkKrGkmdqtn8x0PCeputCa/r7RuLU3w/dqNFE7oBmjOIrwZ/UA9FNzqPvI=
  • PcSNjzobGn++qsM6FoQfWbUwlF1uZBe+/cuGQvF/j+BPhq8mja5JAEbtHzJDRoz0ZQ2I1Z6ehbfwIDfg/lwsdebQE2V6fN6C1px5GOgUlv5k5+ndEGN0P/OGZ5pauyqXsy5AypaL6I6p+RbrXCDarivAlg0lWOkrwvlS0TRSjl4=
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12