Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Aktualności

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszarawie- nabór osób chętnych od udziału w projekcie „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Koszarawa”

2013-12-13, Piątek

 

 

 

 

OGŁOSZENIE GOPS W KOSZARAWIE

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Koszarawie ogłasza nabór osób chętnych od udziału w projekcie „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Koszarawa”.

Osoby chętne do udziału w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

- być w wieku aktywności zawodowej,             

-  korzystać z pomocy GOPS

- bezrobotne/pracujące

Chętnych zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszarawie, lub o kontakt telefoniczny pod

 nr 33 8639- 413.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie informuje, że z dniem 01.01.2014 r. rozpoczyna realizację projektu systemowego p.t.:

„Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Koszarawa”

Projekt współfinansowanym jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój                                     i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nasze wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewniamy uczestnikom: diagnozę potencjału zawodowego, szkolenie uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy, monitoring w okresie zajęć. Projekt jest skierowany dla osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy. Zapewniamy udział w intensywnym szkoleniu dzięki, któremu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dot. Intensywnego  i efektywnego poszukiwania pracy, zostaną wytyczone cele zawodowe, rozwiną umiejętności społeczne. Aby ww. działania przyniosły pożądany efekt przewidujemy konsultacje psychologa  i doradcy zawodowego. Bezrobotni najwięcej uczą się uczestnicząc w warsztatach, podczas których systematyczne ćwiczą i otrzymują indywidualne wsparcie. Personel merytoryczny będzie miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań, mających na celu poprawienie sytuacji  życiowej i zawodowej uczestników. Cały projekt będzie miał charakter kompleksowego wsparcia, w wyniku którego nastąpi wyposażenie bezrobotnych w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy             i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej kobiet                   i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie realizowany poprzez realizację działań powodujących zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.

 

Cele szczegółowe:

-podniesienie samooceny , poczucia własnej wartości kobiet i mężczyzn objętych projektem,

-podwyższenie statusu zawodowego i kompetencji społeczno – zawodowych kobiet i mężczyzn objętych projektem,

-poprawa sytuacji socjalnej oraz wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu kobiet                         i mężczyzn objętych projektem,

W ramach realizowanego projektu GOPS Koszarawa przewiduje:

• podpisanie i  realizację 6 kontraktów socjalnych, które poprowadzi pracownik socjalny,

• spotkanie z psychologiem oraz z doradcą zawodowym badające umiejętności oraz predyspozycje do wykonywania zawodu ,

• szkolenia z zakresu treningu kompetencji oraz umiejętności społecznych ,

•Kursy zawodowe zgodnie z ustalonymi indywidualnymi ścieżkami kompetencji zawodowych,

•Zasiłki celowe i specjalne celowe

 

Rekrutacja do projektu będzie opierać sie na posiadanej dokumentacji. Proces rekrutacji uszczegóławia regulamin dostępny w biurze projektu. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci gwarantując jednakowy dostęp.

 

Okres realizacji projektu od 01 styczeń 2014r. do 31 grudzień 2014r.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie
34 – 332 Koszarawa 17
tel. 033 – 8639 – 413
e-mail: gops.koszarawa@vp.pl

 

 

 

Kalendarium wydarzeń
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Zobacz wszystkie
Newsletter

Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej, gminie wyślij nam swój e-mail:

wstecz
  • lDUF5zscW4Pz4uFA5fDDac8LQR+7Eztb7xEb2QCbC99HMwTA6jRRMsCoiEubN0rmKQzIENIl7sCPt6a5nZMv0g==
  • 4selZWvWv4PICGGrQeHRbidB3vjRAMIXegsUfSFnbbGRZUJp4dYMmMuFzxWwdQikcZrupz+8oYjcBmqmtlB1+A==
  • 6jf3ao6WIylatKI8F/3i2ediPbSaKN8HjTx+08fVybPW6WORSK2ZGxDOF5vY4ZnIG4VP7hqLab8R5ChbREb71g==
  • ADUF0oQzOxnUCi0R3Nx2DfDZX1BRKh0DxVJcHMqDqWFJwm27JDB8ma4P5Bth+eEq00I3Z6nTdRneJdorjsB4zA==
  • Mq5oFuaZcBNDohGQ+WppVbjsEuVcZ5ByS8OMpgKdVVBzR7o8V+toIK1kCY1X/4n+N90dojGNh5du+4TT1n5EAg==
  • NGRYCWkRAVJZzhqst9uhlQ2YYPI/oenAe99oZ5oH5l5sbYSovmnLNoub4Y1Y9V6Ykgepm6T0aR1EiD5xsm+tvA==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12