Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Aktualności

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ POWIAT ŻYWIECKI

2016-01-06, Środa

Od początku 2016 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną. W wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodniu dyżury będą pełnić prawnicy, którzy udzielać będą osobom uprawnionym porad prawnych. Poniżej informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a. i b., z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.


             2. Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania

 1. z nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej składa także oświadczenie że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny;
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  ;
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o weteranach działań poza granicami państwa – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w
  ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
 6. która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – przed uzyskaniem pomocy prawnej należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności;

 

UWAGA:

Osobom uprawnionym, wymienionym w punktach a-f, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

PUNKTY NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

           1. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu)

Punkt czynny: Poniedziałek 9.00 – 13.00, Wtorek 9.00 – 13.00, Środa 12.30 – 16.30, Czwartek 9.00 – 13.00, Piątek 11.00 – 15.00

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

             2. Żywiec, ul. Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu)

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 18.30

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

             3. Rajcza, ul. Parkowa 2 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy)

Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 13.00 – 17.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek  12.00 – 16.00, Piątek 12.00 – 16.00

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

           4. Łodygowice, Plac Wolności 4 (budynek Centrum Kultury w Łodygowicach)

Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 11 00 – 15.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 11.00 – 15.00, Piątek 11.00 – 15.00

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi.

          5. Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni)

Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 12.00 – 16.00, Środa 14.00 – 18.00, Czwartek 8.00 – 12.00, Piątek 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi.

          6. Gilowice, ul. Krakowska 40 (budynek Urzędu Gminy w Gilowicach)

Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 13.00 – 17.00, Środa 9.00 – 13.00, Czwartek 12.00 – 16.00, Piątek 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi.

UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne

 informacja do pobrania

Kalendarium wydarzeń
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Zobacz wszystkie
Newsletter

Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej, gminie wyślij nam swój e-mail:

wstecz
 • lQC+KeDFSc07aDxsSwjK1zcwo6rp8xhp9E3ty63FpZ4/xAm4HIO+PePQ9aGz58sH07n1T356lDCDGtu4yHv3Uw==
 • OtyMaX/yCVVAq0XZmz+knCD7BoQjAuvfT1T+Q2YTYgRGFxeR/1pClyEYEgTF6vi6FMYBbiXfqJxg10JwWX2u/A==
 • wKjHZadQOT//rW0RmSXTLbbzvVMy71gUALJigGhxjI7iQWJqWUPIHiJ4KTr6bk4ux00gmUJdD9psblEKg/dl8A==
 • r+Jp7lonh/WunPXWx6twIz2rhUpVvpdowQVJCwn5tPObt/JW/DQ3pkRc/nWOUOrufBDM9NJyagiIJx0LUS6BCg==
 • 12zATfREQwYYgreJ/36bluJQW/hy3X6NvhwttWCLeL5hzqOcygH6B08AY60B+2wqHS1NtaTzXld3b8aP7TTpzg==
 • l/NW8lNRkQeLs/zrxd08qgkdQ62aH10H493CtSMJk9hw4H7BjDixLvA/p8QJJVXNvlM8bSE5/In0Usxd2T8wkQ==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12