Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • msqhVc+EBS8STjRDGTahaYG1fuXWKKsrtMnOskhGJHgNdnMu/KVxVCk4HeDZaVZ3BpzN7xT26Venvh/T28LsenqHh/V8zU4KkMGFFgvlqK6Au4ViT6kOS9EfsirDXYvb
  • Iin+78earnL5kaUwqbsC08wrZp0K3SmMPV0Yb6+zq2aDQnWf7S1gFu8bZShzMmiYDDwVVGN+2Fdf0xE+C51CvRb2KSfYELgsT+BmsDHL2sjn0ZGCQWLNlZ4DpoqvzrCb
  • 0fmTug/QGh835qkrGHuNVv0ziGTFiQiOs4idhlGjeEs0eERCo7rfLn/xaMgMHPBcMpCiaudspu5bn4ON0YhozyY++GycqyZ6MCOiaFoRUHKu5+DRmEKwyOrVtIChGCzS
  • yuFuUkfaHY75s6tApyef6TqEkB/mi6Lo+nYYysjzOKxsronBwlrFY8ebRePxPc8NMsnn6OBY48ksLAZIGFvEhBfEGuja3SXM4xyfdjiLzjn8oLPCeEHWCpHFUTMVBZIN
  • sZWcngMhj7IIG8zhTX09eQB2DlCauMrhB514fqdlcEf1G94Hq1kOzpAJekq+HxEeMcVUfYz2VZDUeu10KjICDVLPlfKUEpqKA/e8KQfRm/9BSFSzB9itcAWTDvzAnNN4
  • /qmzhDCESJKvjDtjr4OeO2KCMiLh6R72hcNkAsEqlq0BAZPCf/CkkuVnbdZc114lVlI1d/AUgEjHMPtUs2eHD4uMy7YAW77K7qZVhjEJC5bJ12YDuA7T+XpiZ4RG1tZj
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12