Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • MLnLUhh0oI1tGtldY0GdgCuJqxrfi3NA++4HQvTuJhHi3FqRK831t1CE7PXiwxx/j861UAQU+225dsTYwOFG9l64adbH9hh6+4NrpEFmTyo0JRUUxGSHJyYvUFQEfE2z
  • nBhUPR8C0M0Xw2Xwga4dkXc9JzBwzJC7IWKBP2z2RJLBatfJ7R6Pj6HV3/m+iS0RTcPKQldQe/ztY77vNgQsApp/E1QxkxbkH5SJ2M+XF6NvtZfNZ7NcLOy0qLzmf98G
  • uP7HspoVvF4kIMW9NWZgsQ8Rx7j6uJsvfizYIA/ZqjmX1B70AU8o+z5pGKZPQjYqOQez9gQxzAeMU6JUSA6kRxTI3Q/YviG/sDulEtYPjUdRpzW4fEczBkTjoO0Fpyez
  • Jk2HSM3v3xuDL5eMNtnN5tDIu1kY1p3GEUFjQMmacxLTkUjXcfVP2VzZHmrvSoszxKT/8yybCSYfPstpuQNP5kCJqvQ10L0T9tR+JwlNypoEaouxD1VVFQ4aVzdcmR4n
  • 6QivghnHWtIo0StzeV/jW1Rqwan4JvgFRH+h23LCg5trGgje5Rb6mJhJs/Kzw+/umHXP6cwE6vwWMxf10g5Zg22/2n3XccbnjpMY6JlD8FGccjsn2qH5vWznNeaVxAwS
  • pTVdBYW8tgLQVeBjWHNAUiVAowRLZk0IooRJ+0YtZtPgmZ4gVlg2yNtYosV8wqUZcMjWeLDvX440PdzkqhhMELzutNGI4jt0zLQPO9V8/YqGXcl5rzwItFp9fDOheqa/
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12