Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • nkmBQc/Alh91GYr0DSybiRALGYjsd8t2gibqZ6GrjZDG07PFPgv2Yciu0oYOVPQrTd8nqGWbUURdjn4ZE4jumyJKXhsRGw9nTCT0e+U1xVWR6+jGdTAS19oPdC1NoRBR
  • ST3GzdfirJdCUjmICIMFgqA6G1GJPUJnhijUb6sQkK7ifVdNdrxsgJZCEb+QgEkODfjIw5oa/dpBZxkevcuLFd2etjCHPc2oPLdH8vyMyf2HjjKGAKP/7RvIAhd/UdsB
  • xNPGAcLum/VGHoEUB5Pj7LXAG26ADlyVu32LsvvG6fb9tCfc8YZp925KQTtLgFt9Ej2n8ou5L7cm727FU/YY7Qa5syMmsTrU1Eov25jEsQmmX9OPXH411lD5NEos8P65
  • RktoKMD7wr5nOlzYH6BeeMQryRHWNgDP60+rtJmSNFCU1skKFmsJRf0vyzdoSYic1EyKoPd8oc5Rm6SV6qFKsgdc7I/oLLKTj38lO/tygBG+0Wfuudk2LTt7D4k1z2D8
  • pM/bmcH1kJlj+w4Lvzi2VEN2KQYRK0dmim+dGYmxej5pMhIQntpHeBW4O54qmtMTLHHDrh0Rh2RGPq9pPLZUglLny9mDiw8YFV26m1YrLb1AmmAyRpCXLqH3Lih2oe8F
  • /rqrPU5CwbavMV59+sZ1XDKd2hi4kfgYtSoJrqX+G/XjT2Ku54z1EQlhZ64943x/MOoU088M9fZJG9aRV5JJ47bbHXZ5BkOWBqZ7IlMM9GyYrE1M3tsMsbsHcGicbqZp
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12