Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • 5PcBtTGoaqq1QA71QZkUDwV1cRyJ8k6gQFuRCH1N2WOpkdhGxB73B1gLD8xPZPlxHkX7052bdXPd6dWllfzLVRM5BS+yGgCmeteHmNyhfnwlYEwo5xeYv+8He9DFTmJm
  • YKu2GP4ldkohNRfeqzvWIiaeQ1H3++pBqFUrZhoy33tuDr4vbZ0M+efBwmQLfAFYZhlPT1nbnx/S51dTIbLoCBxPzrBbYfGkFg+WqV7Tyr04JX5IW8LCkkh2T3QDQLRu
  • 02WHzzxCeCRyueePwhV+Upajr63cP3TxfdY/mjRNeTb+sMmv1wSJx9Ut3zxla76cZnMsFa7qxfEr+nuHv9u6pUVZyldjQfz9yViC1Jn1VwoaRCUt50cMcXil1M/3jidH
  • V4Bn6ORowBRZ5NSanX+6e+cEMNDOuyqHE0lMgdHYTqFkGyUkPFJJmpXpUUnZf8hh7OQ1LldQPNaCUtTh273Q7Ie/3yWdcRDu0yzm/fmpU71JQ0NGx+yhtwzeC91uct4T
  • 3MQvuqUWsr1gsDSxgrPjVUHFzgA999nTXnzgNG369FV1H3X48PSkxmFVVcdqwt+Hc1OZBie61eVuDbq0xSspFoSeyZUGZJ839v/Hhb9pPcRQI1myPIMcDC37fH5056PD
  • fd386zmfG4AnawXRN7mj8mJQREdurIPUpOkyL5AaWsXIJetdev90GkNjr7SZ5ZvhlQQAVV1GD++yPddAo9bFYZe0fnJoUO1ETtpTV9pVQNHUC5ELXLK4Yzc5DPy2n6pr
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12