Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • icLhuwPvikhGNn/5txoIi1GnzHOjFD+qTq2x+22BhQDknQo238xWvd6nkg8NFRFkuzEftlcyL3mXeftGar30oPxDPf04fBxFuSB65q6BxX/F0pFN6P/S0gikTHSK0f9Y
  • E2hcQBcAvVwrNQpJGTfRjawWuVokP5kX0eIRhpnI3wetn6ZrWOc5ewuWPEsqDuL6TYf5wvJbg+WlTia2d4/ktmXu3MsQPP58tFeK4qkbIu6U6EBUvjIqYzVXhFeKw46d
  • HwdZdyxYeu1v32h63pd2AqifZVVTe6dei8X80fh+y9xSUvwmyfbFsF6QJMv6l18XR8o6olikIRsciiOzHrycaMRpshl+8ZgC7bYLWeJNxjpO+T3gIkqvczUGoU/o2WOa
  • tMOxIdwPJmUQNSOK8Kgp5PTyoiypMNK6E7RMEy7qIcYPqzkxHHju1fG5Tmzk4sAp5x+lMGkXql2DY+uD5GScDCGgat5SKSDfMeuMFNyyZgyX9lZ7HSj4Wbu4UfYJKHJp
  • UmRoEegKwMddFthdMQdCFEH6HphlWv+f5SwFih60SnQ4FA+9OgsNWtzFfJEFvU1vj2r+9CA6KBiCTqy/mcm488z7Mihg9REl9Hi9EuQAtcjFnSd5r03QGrhjBKDC+Inj
  • 56t4yJF6v4C/G/he6USN+D7m62UDHlDS7lMKrnNCtFIHtRU1rPgb8mmQN9IH9ntUdCxdCz3Qp9cBcLnSRmSAL79M7/M0quhJWiuO1IOUq0kmgAH2YcI4uy2zGNjt4O5w
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12