Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • eQ4K+sZY7knea+KdnSDWmxlEM2Y89Kvc0BCTZ9QJz7I0Z2PhzlvVv6ITmpqZluGV/Xp8dqLWwcztgUrdURsngObgGo45WNkzWKuP+fPaaTEGLrPcPE/CR7GipFd2FoIg
  • QdG3+ZEPTpd3XOCUqdi5emb41wQ+wNo/ukPMO3gfs3p4f8wlk7mFbVXdWU8CCWCVnSNmQJXhOU+mvebqdJ0fX7BSvd56DofKdJdqQhPFiXueBcxK5MNgKoYqjl6hA9vc
  • 05H/+4mUo5Ay+noBr4EoiAOxA8SqOPYMLpNqTt6KjQtu3QSoX3BTfFvq1WT+CLvknwCcT1/LCbhpqaMgFd8URsmYT1BfgRQKryM66CYwwJaTOIcytNtIiE1qUSih52YN
  • Enq2GN+LeeMwS3kGReKTsV1zvBDPORZxwzuzFRGDtyzpwbrUOaPPfRpxoHcU4PoSzrsAyfE2ziS6FAKQIBlbXl1iMCATWisrPfmT9OyrmMItkBlW0+BZSTPffK85hf8q
  • h7OLrNh3VsDGMH9IK5fWk35VMwdW7lWsVXnOQbr1mQ2erZKsgqRk6I3Rsl33IL0AbIGqRrHzhO/la5X4gCO1sWqtFUiQcd42zR7sVrm/tNfcBehdhpZE3voyWK8ZX7EK
  • hOUC8pe2x+oLt82yG/86Qf4Dnqbkd31EVusnB5wSRcRyiL7czwG2oHL/X/Jq2psEuxREYKWYGz0+TjYibOgd+JwL4l2BqkLFtfmGvGkT7SmVxcgguoOtt5jxbNb+5H0M
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12