Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • /rOButazPnwNulIQ+U+WCWJULY/grNf8EC6XcZSQzHfaMGN+crYXSPLibCFGmNhnPovpvcg9ndhDpE197IPVSDLI6/dilMhuK1eTnzhWmKtnxnrlbaOy7DR5NDUHbAIB
  • 6us+MCXxD2xKwmcz4A/oPUH523L3tU/OCQAua/Vk3+2DQT+XVuOU/3pP1hA5t2JY6xrsuOhH/EsHfRBEGilo1CrHCKrZgrdNp+192IoKe8RnKk5Am4j+ds4v78WWxg8x
  • nb/kEQxeMdxnpwRhiaUBwvBTDe1xQRxlf8VPDsCy676s2rWMj7T2vjd5UEhX/37SlSPNUfdoN464TyQ6dPKxhrsgHi5LOx+biwMKIsItsYLywJ6wwrdj4Mk8PX64xhBO
  • bw58MaojrZlFtZ/PeVvShf2Nt3b8knN1V4+RTxUuDHAueSJrgvvDcMs30f54I4dUFcKgpYccNkIA3ZXd2quMMhwr1G4a6zUAYW2Qx+kbgzcZQQ2ROnBTKqHj1pWN22Eh
  • hgxVkNWtc6Mxti7+nN1nOo9snETNPZe9dWKDXhBX2Sn0DUrraro53soTmvgLVETJKkYKZqiF14UJ8+4t7SqrE+0EMHF9PjlpHMtSxh3L0OFvGAZzy9mUQOmzPcPR/4Ac
  • ToMCsTRbu6W1dGp4bhdR3abTq6akbBTG1DVndsVp/s8cpdxr1yBmxxHUY0Okz7hfopCRQ3RxJ9c4m9pPC1BwNZv8Bwh/ckkeH3Wy60tUG24XuWprl7XX0iWusuKVtYRq
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12