Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • AuCexHAp4KaqSIc14dAkGtrcG+4BsikFLdwqDwDM2HLI4r3VgZT9punXAGazyY5o2cONCIjD/HeB4VeAL+saUH7cJfI2siM1aZNChNkVaZ/sYfAAz6wwxuQPKw6DUV5D
  • qP4txDSzhXBywscxQ+OxeyxCikvH2zs/D+ZOaL3VSBd5Ju19hTnfR8DAMdIDcfno2IBA2frVF16AAjsP++1onNx5IppkdNRX5Z+6rAR1+iVyE0S0ByEc9jQwbajFcGBW
  • v1da3OfCDSK8wdaze3fytl5wOh6jJJ69kx+6shU3bxaJ+GF8Jj3I0dzKwktI50R9ct/YZTlEgKpBDhcsrG9UqY5Qah+tt5omGLo61UcmFLYbXIM8/r7vtqOBx6E1LfO7
  • DZvM1hPb2jghf2Jm7QSXqLWA6TiBpwnJOkFj2rOnKmsNzcmdcVgLitGukaKZ44IcXc/oNZd3fa3fgbhu3HkSii2JBteSVq9ZX2TosWIwJDo4fS/gp8Q3pD2GVsBOwULz
  • 1v5UcigfBVM6kLFompYNodNqP2YT7IdCoDxxNQiT3ZhfgWSW2ylhcd83ktSz0NcECXuL6SwwIzK2I+I/TXY1ggyRKbWEJN+fzUHG9fx4Zs6eokfMHENoHNLXL0w79XHh
  • wd6tIT8VLM4adAEtZdSDa2ZOkf7ZVcnZdjqLk5+xLNI/ZoHdosER9+q8bW0iVr6rgd6NMih+XW4GKDxo5bBRkubK3wR8IPNTWtY1IlaKPhDspvWwOpx9ckY4NhZY1Xcv
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12