Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści

mikroprojekty

          

TYTUŁ PROJEKTU:

 

„NASZE TRADYCJE WCZORAJ I DZIŚ POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA”

PARTNERZY:

Organizator: Gmina Koszarawa                                               Partner: Gmina Orawska Polhora

                                                                        

www.gminakoszarawa.pl                                                          www.oravskapolhora.sk

FOLDER:

folder cz.1

folder cz.2

OPIS PROJEKTU:

Święto plonów” – tradycje regionu wsi Koszarawa i Orawska Polhora (Koszarawa) -W ramach zadania zostanie zorganizowana impreza "Święto plonów", w czasie której zostanie zaprezentowane dziedzictwo kulturowe w postaci występów twórców amatorów prezentujących muzykę ludową- folklorystyczną oraz pokazy obrzędów, jakie odbywały się m.in. w związku z okresem plonów. Podczas imprezy Partner Polski oraz Słowacki opowiedzą o zwyczajach, zaprezentują lokalne rzemiosło, wyroby ludowe oraz zwyczaje dożynkowe po obu stronach "granicy". Uczestnicy imprezy będą mieli okazję zobaczyć takie obrzędy jak np. układanie snopków czy plecenie wieńca dożynkowego

„Dziedzictwo Izby Regionalnej” (Koszarawa, Ustroń) -To zadanie ma na celu zapoznanie z tradycjami i obrzędami naszego regionu poprzez m.in. ukazanie partnerowi projektu oraz innym uczestnikom mikroprojektu dobytku izby regionalnej w Koszarawie.

 „Wspólne polsko- słowackie warsztaty bibułkarstwa” (Koszarawa) -W trakcie zadania będzie prezentowana twórczość ludowa, zwyczaje i tradycje. Zostaną zorganizowane warsztaty bibułkarstwa, w których weźmie udział polsko-słowacka grupa. Bibułkarstwo to tradycyjne, ale
 już nieco zapomniane rękodzieło artystyczne polegające na wykonywaniu ozdobnych kwiatów z bibuły i krepiny.

 „Tradycje świąteczne na pograniczu w wykonaniu dzieci”- W ramach tego zadania, w miesiącu grudniu, dzieci z zespołu regionalnego „Jaferki” Z Koszarawy przygotują inscenizację przypominającą zwyczaje wigilijne w Polsce. Całość połączona będzie z pięknym kolędowaniem.

CELE PROJEKTU:

Celem ogólnym mikroprojektu jest promocja i popularyzacja tradycji kulturowych Gminy Koszarawa oraz Oravska Polhora w celu zachowania dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko–słowackiego.

W związku z powyższym zaplanowano następujące cele szczegółowe, które
wpływają na osiągnięcie celu ogólnego:

  1. Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich poprzez nawiązanie współpracy na nowej płaszczyźnie i realizacje wspólnych działań. Cel realizowany będzie przez „miękkich” działań, skupiających się na kultywowaniu tradycji i produktach tradycyjnych (wspólne spotkania, warsztaty).
  2. Wzmocnienie potencjału turystycznego polsko-słowackiego pogranicza poprzez promowanie wydanie folderu o izbie regionalnej i tradycjach regionu.
  3. Podniesienie świadomości mieszkańców obu partnerów o własnym potencjale kulturowym poprzez organizację warsztatów, spotkań oraz otwartej imprezy. Cel realizowany będzie przez udział obu partnerów w wycieczce edukacyjnej, prezentujących, odkrywających własne zasoby kulturowe, produkty tradycyjne i zapominane tradycje.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Lipiec 2018 – grudzień 2018

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wydatki kwalifikowalne

Partnerzy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Współfinansowanie krajowe

Razem

Udział partnera

Środki z budżetu państwa

Wkład własny

Gmina Koszarawa

38 165,97 €

2 245,05 €

4 490,13 €

44 901,15 €

100,00%

85%

5%

10%

Razem

38 165,97 €

2 245,05 €

4 490,13 €

44 901,15 €

100%

Wartość całkowita mikroprojektu

44 901,15 €

100%

Fotorelacja

Mikroprojekt pn. „Nasze tradycje wczoraj i dziś – Polsko - Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego
pogranicza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A
Polska-Słowacja 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa

__________________________________________________________________________________________

Nasze tradycje wczoraj i dziś Polsko-Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego pogranicza Lipiec-Grudzień

 

 Warsztaty bibułkarskie:

Zaproszenia na warsztaty bibułkarskie 04.08.2018

Zaproszenia na warsztaty bibułkarskie 01.09.2018

Zaproszenia na warsztaty bibułkarskie 14.09.2018

Zaproszenia na warsztaty bibułkarskie 06.10.2018

Zaproszenia na warsztaty bibułkarskie 21.09.2018

 

"POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ - POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"


lipiec 2017 FESTIWAL KULTURY POLSKO-SŁOWACKIEJ (Koszarawa)

sierpień 2017 WARSZTATY ZABAWKI LUDOWEJ (Koszarawa)

wrzesień 2017 FESTIWAL STARYCH TRADYCYJNYCH INSTRUMENTÓW (Oravská Polhora)

październik 2017 KULINARNY FESTIWAL POLSKO-SŁOWACKI (Koszarawa)

grudzień 2017 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE (Koszarawa)

styczeń 2018 POLSKO-SŁOWACKIE KOLĘDOWANIE (Koszarawa)

luty 2018 KWACKOWA BIESIADA (Koszarawa)

marzec 2018 WARSZTATY WIELKANOCNE (Koszarawa)

czerwiec 2018 OBRZĘDY NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ (Oravská Polhora)

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w projekcie !

plakat do pobrania

Działania zrealizowane w ramach mikroprojektu ,,POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ - POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa

wstecz
  • Kyi+NI5RDZu2vz18fv9iPtRhxdP/rEQhueDLaOmw7ivFc3C6PU6gYNMUG0zs9YMuhZgLjAooxWcW6p4tmFZaMg==
  • Irp9CMa6qZJbvb0lMmHwIw5S9QvcwlBw+ABkNUzndU6KxEpFGxlDV/R6jQRXS+1/lDHJa33xAo1mOy4MJikApQ==
  • 6U8ZimXFbV0sGOwA6ZJKMItJdKKaULb1qFHdl15BPpK3ZkSE4+kF+eyTQgBNdLAUF52jVrK3vni3gcQYvcFF9Q==
  • nfwZ2UswH8L5wY4Dv9geKxrsFSTA+bqFlccG/iQYK/cHljvvH8mTCCpJKAzLsR4BeFUxP28WNxIbXJWjjCqOpA==
  • pLwB8VZsOH5ObZfynjlsCKXzHbM4X6d60wr3rHuTseZVu1i1t+GFdiN/Wl86aXqtt0gs5i7C19cOQN7QU9fomw==
  • YiCZQ7RDoMIam8MCeLpz80aavHlU9WYH82WY2Jbw61PE+DfroWJOk0SVM5U9oSFYQRelAo+Qc2VSLg3JyWpCcQ==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12