Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • oGigI+blaJwOy8sH80JiDA6d+uMbVAmingz7X8ExobBCXOHucYSuQFsZe5v5AUmUqRJMR4TZKMHWx5b+OIc4PA==
  • 2BVwKq5u6oq2a1qBiPG87inawFYqUWetanHcJtcyNeF8tUILimWz7z3axNsWezcFsY2L2Dypl1Hr9QHH5vpciA==
  • 96Ww5AQA1NqBzChcQiEKLsV5pxGu+lu9BGiPtQOB5EZjt3k1wkXXNHH8QRn6jRiIUWAOkXqkOqB7bzEIVtXn9Q==
  • cG9wbrAxHctbhC/mLsbFP68DabqeHR3zpIHQRYHMwTSb2Q7MVwlDu0Eoa0WmrbgvsY5St5YYCfIdcDnBowkgCg==
  • IyDnhejfdXpdqpT4e3TPAXFqcWwamg3GMUzgnK7D19HbcaUOkiWb4eT0RsKZ7YUvyPxFSS18ikRZJ6GI8Yow2g==
  • ZG+jOIPor/4uN8EaBXqNeip63mNoovtjvb6NVJKjf19UXSWbaq7TmpzHVOqGB9GhjUz6wWzCZhEmkMyr+JUimA==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12