Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • NINDnhzyOtNr4QUoJKaRngGmhvQg0KUYntNiR2MedMojjuUUP4ezF9R6okFdpB8cxtWWJPYJFH6dqLagFy5eKA==
  • oTUxezkVlpwmCpu6yhy7DyN1s7/TO0RGT9DYlThpPlmSaHZlYfaM2dZ4LHqFH8RkyHh/lfuTsp80d1HpDmeciw==
  • A2ygJQLRU4fFpCiQqYL8XeJA1Qx7jWMh74YWCDyqOxC/mZ/rrArWt3U4HK9sQxD0Ma6IqP0kFEiXCagxSl/o7Q==
  • Uu7GCSLByPzsXuHMw6GqoSKI2QAFxjRfgQQzvRoRsXzp/eh7l8NoVXEUqiLhNRCRmIhScKR1Y3oFGFLYTE0+8w==
  • LMxoSLLg4KnrhhlUxB96Zoc67yB2lVHcxOffw2w+mxh5XLNhx80xAyd4nxTjElXdeVvb5y4BhEfiHP8I1ka6CA==
  • JaTmtrCBrmn8M8C6dJ6ojAXpRtrBOvQH+L3uev1qpaOKfR3HAgD2JjHXybmxP74IUaupOLLd/5iCkepmrHNr5g==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12