Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • /s9x3pYAnTpzva+ksiSlWoKJpcyMa3PjYITQIfxLgVTwJ8u1iH60NrPcUUKXcOaMjCNsHd6wkf+3FGovKbbYwQ==
  • rVjATpJXPbTwok8cW/V0I26vs06NWLMnAKXse0rMtpKqwDZnOP+v9WHXum30iVzruwNNNYM2/vVRe5DQbr3qPQ==
  • Mef9TXMK6ySn+iBYNuERhrJ9RshvxB6GbCQLoinJwRdvg2jKuE0JXbeE3qaCMNP9VcE5Dyps/kn3/gVZwRgRQQ==
  • r4mmhJAl5kPhQo8jxvcJ2u2J/aE2rWXUdP7tS5csTF89p4sDAWHVOshu3Y00lyTsABjLl3Yx6dGjxFcOfT93GA==
  • rusnT3UFB/CkSELHkWJA28eoBScaqjPgquS0M3UYUZPBEAh7DmGWluAhQa0Wa1coR0MmIjz/cYp3sQacSy/8JQ==
  • V1AvcdqqqYxkCb3ZkdieN3OcK9E0sNVyy4h2SOP1oBl4Kia6q8taTgNU0HYl1m2apbjCri5z1wvF6MzVEc9uJg==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12