Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • 1Sz7IQzzHCnUBvc/kvJbXxjikoZSVSJI+ZJ4RV672+ZdKpohytzxHsR6wZntSin1R+ZdyAnljXo1y/HoX/wMow==
  • upjgdvsa2tk8TvV5pFKJ0ev2q8c+9UAd2Ucz8FQFg3fNYgmoD0haw+KDvLxiZylGcWz4oXn2HkA21I3aEcQghw==
  • ay8Lma3ZGDcMZJSaVKqrSDC585otKvjMIV/FY4zgOgQ7qduPIk4LLl1+tCLPZp9Z57p9+u3VoVDiYaZBpjF9yw==
  • r5V6/GKxUMky3Olh++jUz8CKWLK4y8mF0/zFZd/Iq+bMBtbKiqvO6hWT5KiZVdC3+C4KsbqQsV7Ap4uv/aiBVg==
  • T7Rouzw4oEEEViihT6+/Wt83ukrVXf2K2pD4s8Jg+cZYsCoIozPvJrVmecnAMYjuWhqgEesKYstgA6ZmA5FUFw==
  • tEDh5SqU3W+FCgeqMhSJ/fE6c9G5aiHUySEOnUzisAJnJ37mAZ679mSpuPyng34CgjhonDonHmYkbT8/tZc8TQ==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12