Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • 0qg0A0tf8345wHUwxh9sjZRuk3X/q8rAihuKO8Y6XwI3yIYYsgJG1ZFKAbXGymwiM4htyIgwnD2l+Xrhksb4kQ==
  • QQWdQGtba2g+cawmY0+4oLX4aWPEKNm1Xosi/AVrfjOZBMfAF/oLpMOdhyw0TinrjwTM3ubc1plyMnKU6Wk0ug==
  • 4felWe4FGq/JJXzHEm8iWjYz1dHdCXLhe6dBI08YDLy+ZQfPFJxHbnSDDghTQUhpTXY4BoKzqs6bW8VAigtJHw==
  • /Kng3f9Pl6aP98NGWgHR/xrCEfrrCy+BZINH4AwCq1Ngm5Fk0H4Zlt81Ev/LXxoTw5dmpYB3rFH19LmDicdOOw==
  • LT/0NXyxs5/fykCgZ6zjjX1C8LiGW7DypQL6gqPbRyyW8nl2KZRQw8dmxKvBP8nE8Yn5KKZRAPiZcnqQzhn2GQ==
  • vREMFBwygOjlNm2tgQV1T8oooHgLi5K6OpRCpvSjttuyKr0/XOa77t1g/jzMrcB3Rj2OGNUONjzlxJPRzvMQxw==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12