Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • doNRipLAI4kbUuFqtv4mhvpB5e+X7GPyZ2mO4ISS4R+eiC/UKura79zQ/WO1rUP/K7hCPaHZdZhPnYLzVFUzXg==
  • CJE9aFIhdsi9HN2aLO/AL2QhPheGKT38x63RM0vMsNN59rDY22CYpbhs26poqP9MCySVxZoPmN58DD6ikUO7zg==
  • 40JBh3MXqAry7cyQWxO6LhIqoxwmrul1Xhxwv1ol+Y8iQJkcZMV1cV547Y7lSdULUagCu4YKNHNTXVIZmkDZMQ==
  • GMUgcRpDjpP/3SJaFpmV82nibnUucNx4f4vHaTIOBNulWLG2YFLr79vJiBxFBgTGiUh5lwoAOhULurQKwVuNCg==
  • SH7LtZ1t9CyBFtZTQ1s4VXH/9Lf2P1PnRj9EK8Ucb8VavPQtoe2n5s4b9xgLagID0AnE8M5RHTD5w9FKqoDuBQ==
  • 5xFPPwI30k3JzJEDdt00kMU5jKonucDW+N68b57fNdtoE1rcZxejkaBoOeJHxuMTVb0i+fG7BINj0HsroT7/wQ==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12