Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • Nbsf2c1mHbXvT082be6zho1E6AKA/FAFZO7R59QTbo8PYoVHhBP+CaFJ9ME8HM76C/g/MjvCwddFTsTTCiarXg==
  • ALxjBb8NReVvRv8fgRTYt9NKOYgbIal/1wpoL6vcai3p+u8snySt/QYAvGcfuTKgpvvzpRvIMQ0n+ZJFalrG9Q==
  • M4c8+b/m9rpWT63WC8veWXUptfi2mcmVsgQkkTN+NG1v9KvPo7MysYBm9XlHzDzyUpWg14LeLeHDCMhSfdduAg==
  • 52sqCHAJK3Z4rLckgsx+GOsSb838ciFr8ObZujk5oBGMjJ3gukRwrBhcO+Xe01DCP03MwfMyYn/H+bzoMQc/jg==
  • u0nEg5u/uJJ9FZ9uyFW9Ef9SyCDF4rxfGqd1DbvyP2vrebIP08LF8/QLQKJXoaoopMCpq0Q55KQQ+9fTG/wlnw==
  • /k10jsuRKUgj0cf3fxVgf3hr9aDK0eIQQl2NQUhJ16MVffgFa2lPkar/vxshAGP9geuhFyGkkp/aA+ICh5rFkA==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12